Princip podvojnosti mě vždycky zajímal, říká Olga Stehlíková. Sbírku Vejce vydává i na gramofonové desce

8. únor 2018

Ke konci roku 2017 vydala básnířka Olga Stehlíková v nakladatelství Dauphin netradiční básnickou sbírku Vejce / Eggs poskládanou ze 101 dvojverší. Spolu s knihou vychází i gramofonová deska.

Sbírka vyšla v originálním formátu s centrální perforací ve tvaru vejce. Zároveň s knižní podobou vychází i gramofonová deska, na které dvacet dvojverší zhudebnil v jazzovém stylu Tomáš Braun. Celý projekt má i své webové stránky, kde je možné si zhudebněné básně stáhnout.

Podvojnost vajec, veršů a jazyků

„Princip podvojnosti mě vždycky zajímal a vzrušoval, protože z literárního hlediska nabízí spoustu možností a zároveň je ta forma poměrně úzká,“ říká nositelka ceny Magnesia Litera za rok 2015 za básnický debut Týdny, který ovšem na rozdíl od sbírky Vejce obsahuje spíše dlouhé básně ve volném verši. „Byla jsem zvědavá, jestli se dokážu vyjádřit na tak malé ploše. Jde o minimalistický formát, kde má každé slovo svou váhu a záleží na každém písmenku,“ dodává autorka. Podvojnost sbírky znásobuje překlad všech dvojverší do angličtiny, jehož autory jsou David Vichnar a Aren Ock: „Byla to překladatelská výzva, neboť jednotlivé básně nemají přímočaré významy a mnohé jsou založeny na jazykových hříčkách nebo humoru.“

Olga Stehliková Vejce

Mužské a ženské básnění

V otázce genderového rozlišování by Olga Stehlíková byla ráda, kdyby poezie zůstala dělení na mužskou a ženskou ušetřena. „Existuje spousta básnířek, jejichž tvorba je v tomto smyslu bezpohlavní, i když se někdy tvrdí, že jsou určitá témata, kterých by se muži básníci štítili - například domácnost, rodičovství, manželství.“  V lednu 2018 vyšlo najevo, že je spolu s básníkem Milanem Ohniskem spoluautorkou básní, publikovaných pod pseudonymem Jaroslava Oválská. „Identitu Jaruny Oválské jako asi třicetileté slečny jsme si vymysleli spontánně, když jsme se rozhodli vyzkoušet si psát básně společně. Napsali jsme kolem 90 básní, z nichž každá je až na pár výjimek opravdu psána námi dvěma napůl.“

Jaroslava Oválská: Půjdu na maškarní za lyrický subjekt

Půjdu na maškarní za lyrický subjekt,
půjdu za toho, kdo něco prožívá!
Až vstoupím do sálu, všichni oněmí
a budou se kradmo ptát: „Jakého pohlaví a mravů
jest nově přišedší?“ A zatímco takto ptát se budou,
já (povzbuzena tou maligní nudou)
vykročím k pultům se vším obvyklým.

„Vy jste ta z básní? Ten, co se za něj
schovává špína a nuda básníkova? Dejte si zelenou, drahá!
Zelenou, která jde na dnešním plese za vaječňák!“
obrátí se ke mně barman převlečený za papežku.
„Ten shovívavý tón se k vaší masce obzvlášť hodí,“
podotkne uklízečka zpod pultu, kde hraje rybenku.
Zapálím si cigaretu, která je dnes za penis,
sirkou v masce třísky
zabodnuté v oku verše.
Až mě budeš svlíkat, ty, převlečený za
milujícího muže,
budu už bez sebe. To už budu mluvčí.

Poezie a Facebook

Na otázku, jestli dnes poezii čtou i lidé, co ji sami nepíšou, poukazuje Olga Stehlíková na fakt, že na Facebooku existuje skupina s názvem Poezie pro každý den, která má víc jak 9 000 členů, kteří si tam posílají básně jen tak pro radost. „To mě usvědčilo o mém omylu. Zdá se, že se poezie opravdu čte. Lidé tam posílají klasické básně, české i světové, jak velmi staré, tak i ukázky ze současné poezie, a byla jsem velmi překvapená velikou odezvou.“ Lidé, kteří by si nekoupili celou sbírku, si tak podle autorky na tomto „instantním médiu“ přečtou alespoň dílčí básně a třeba na ně i nějak zareagují.

Poezie ve škole

Kvalitní báseň a literatura obecně by podle Olgy Stehlíkové měla být především schopná něco sdělovat a ne jen si hrát se slovy. Ve zprostředkovávání poezie dětem má podle ní nezastupitelnou roli právě škola. „Ale nemám bohužel dojem, že by učitelé na druhém stupni základních škol nebo na středních školách měli čas se věnovat poezii a chuť ji dětem představovat. Ze seznamu předepsané četby je vidět, že se v tomto ohledu časy příliš nezměnily.“ Přitom máme podle Olgy Stehlíkové skvělé současné básníky, kteří se zaměřují na tvorbu básní pro děti, jako jsou například Radek Malý nebo Ondřej Buddeus. „A máme i vynikající antologie od Petra Šrámka, které by se daly považovat za učebnice české poezie.“ Olga Stehlíková v současnosti připravuje rukopis své druhé „řadové“ sbírky, která se pravděpodobně bude jmenovat Portréty.

Celý záznam pořadu včetně hudby podle výběru Petra Dorůžky si můžete poslechnout zde.

autor: Tomáš Pivoda
Spustit audio