Pravidla soutěže o vstupenky na festival Spectaculare 2019

Spectaculare 2019
Spectaculare 2019

Soutěž: Vyhrajte vstupenky na festival Spectaculare. Soutěž probíhá ve vysílání pořadu ArtCafé od 25. února do 3. března. Každý den losujeme jednoho výherce, který získá 2 vstupenky na konkrétny datum koncertu, nebo představení festivalu. 

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 25. do 3. 3. 2018

Uzávěrka je na druhý den od vyhlášení soutěžní otázky v pořadu ArtCafé od 16:05.:

  1. únor – losování probíhá 26. února – 2 vstupenky na koncert Daniela Brandta
  2. únor - losování probíhá 27. února – 2 vstupenky na koncert Jona Hopkinse
  3. únor - losování probíhá 28. února – 2 vstupenky na koncert Lukea Howarda
  4. únor - losování probíhá 1. března – 2 vstupenky na koncert Petra Gregsona
  5. března - losování probíhá 3. března – 2 vstupenky na koncert Apparata

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním odpovědi na výše uvedenou otázku. Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže emailem na adresu vltava@rozhlas.cz.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězem soutěže se stává ten soutěžící, jehož odpověď bude vylosována Pořadatelem.

Výhry: dvě vstupenky na koncert festivalu Spectaculare.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu Vltavy a na Facebookové stránce ČRo – Vltava.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese, ze které soutěžící zaslal Pořadateli soutěžní odpověď.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci zaslány elektronicky formou zapsání na guestlist festivalu Spectaculare na emailovou adresu, ze které soutěžící zaslal Pořadateli soutěžní odpověď.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele 

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.