Pavel Janoušek, literární historik a teoretik

30. prosinec 2014

Hostem Telefonotéky byl Pavel Janoušek, literární historik a teoretik.

Prof. Pavel Janoušek, literární vědec, mj. autor právě vydané monografie "Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Úvod povahopisný".

Moderuje Blanka Stárková.

Literární historik, teoretik a teatrolog prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc (1956), se věnuje především české literatuře 20. století a literární lexikografii. Dlouhodobě pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, řadu let působil jako jeho ředitel.

Pod jeho vedením vznikly zásadní publikace jako Dějiny české literatury 1945-1989, Slovník českých spisovatelů od roku 1945 nebo Přehled dějin české literatury 1945-1989. Je autorem několika publikací o českém dramatu a kritických a teoretických studií.

Svůj smysl pro humor a mystifikaci, který se nevylučuje s vážnou badatelskou prací, osvědčil mj. jako autor svérázných, původně časopisecky publikovaných literárních recenzí, psaných pod jmény fiktivních „kritiků“ Aloise Burdy, Adély Burdové, Růženy Burdové, Elišky F. Juříkové a dalších.

Podílel se na vytvoření fiktivní osobnosti spisovatele Jarmila Křemena, která začátkem 90. let zavdala podnět k rozsáhlé literární polemice. Smysl pro humor a fikci, odborná názorová blízkost a dlouholeté přátelství pojily Pavla Janouška s jeho ústavním kolegou, předčasně zemřelým Vladimírem Macurou (1945-1999).

03229702.jpeg

Vysoce inspirativní osobnosti Vladimíra Macury, literárního historika, který přinesl zásadně nový pohled na české národní obrození i na některé aspekty tzv. socialistické kultury, básníka, prozaika oceněného Státní cenou za literaturu a v neposlední řadě také skvostného mystifikátora věnoval svou nejnovější knihu, kterou nedlouho před Vánoci vydalo nakladatelství Academia.

Z uvedeného vyplývá, že námětů k rozhovoru bylo víc než dost. A protože Telefonotéku jsme vysílali těsně před Silvestrem, nezapomněli jsme ani na ony mystifikace a hrátky, jimiž si literární vědci zpestřovali svou vážnou práci.

Mimo jiné jste slyšeli ze záznamu vystoupení Vladimíra Macury na slavné „vědecké“ konferenci z devadesátých let o filmu Mrazík. Rozhlasový pořad z mrazíkovské konference byl také cenou v telefonické posluchačské soutěži.

Archiv odvysílaných pořadů.

Spustit audio