Omezovat přínos regionálních festivalů jen na peníze je krátkozraké. Důležitější je jejich nevyčíslitelný vliv

13. říjen 2021

V rámci Divadelního festivalu Kutná Hora se setkali pořadatelé festivalů současného divadla z různých koutů světa i České republiky, aby diskutovali o funkčních modelech spolupráce mezi festivalovými producenty a místními samosprávami. Jak ovlivňují festivaly dění ve městě? A znají pořadatelé dobře své diváky? Příkladem mohou být festivaly Kult v Ústí nad Labem a Luhovaný Vincent v Luhačovicích. V Akcentu za ně promluví jejich ředitelé Honza Kvasnička a Magda Petráková.

Připravila: Veronika Štefanová
Editorka: Petra Kultová

Chcete nám něco vzkázat?
Své komentáře nebo tipy posílejte na adresu: akcent@rozhlas.cz.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko