Oldřich Richterek, slavista, univerzitní profesor dějin ruské literatury

03339984.jpeg
03339984.jpeg

Hostem Telefonotéky byl Oldřich Richterek, slavista, univerzitní profesor dějin ruské literatury.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

K prioritám Oldřicha Richterka patří ruská literatura konce 19. století, Anton Pavlovič Čechov, otázky uměleckého překladu, literární komparatistika a dialog kultur.

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci z politických důvodů vyučoval dvě desítky let na strojní průmyslovce.

Po roce 1989 se stal proděkanem pro zahraniční styky a rekvalifikaci samostatné Pedagogické fakulty v Hradci Králové, poté rektorem a děkanem Vysoké školy pedagogické, dnešní Univerzity Hradec Králové.

Působí v nejrůznějších významných institucích a organizacích a po roce 2000 se na několik let plně vrátil jako vedoucí Katedry slavistiky ke svému oboru. A umí velice poutavě vyprávět.

Archiv odvysílaných pořadů.