To nejlepší z americké poezie. Ponořte se do veršů světoznámých básníků 19. a 20. století

Poslední americký modernistický básník. Jaká byla grafická podoba básní e. e. cummingse?

Edward Estlin Cummings cítil spřízněnost s americkou historií, i s běžným americkým jazykem. Do poezie začleňoval prvky populární kultury jako to později dělali autoři postmoderny. Na rozdíl od ostatních modernistů používal humor, a to od ironie po satiru. Současně ve svých básních zpracovával tradiční emoce jako je láska a smutek. Často si hrál s velkými písmeny, ve svém vlastním jméně dokonce velká písmena zrušil. Vycházel z teorie, že každé slovo je stejně důležité.

E. E. Cummings – Nevinná písnička, překlad Jiřina Jiřina Hauková, antologie Postavit vejce po Kolumbovi, 1967
autor: Hana Ulmanová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...