To nejlepší z americké poezie. Ponořte se do veršů světoznámých básníků 19. a 20. století

Poslední americký modernistický básník. Jaká byla grafická podoba básní e. e. cummingse?

Edward Estlin Cummings cítil spřízněnost s americkou historií, i s běžným americkým jazykem. Do poezie začleňoval prvky populární kultury jako to později dělali autoři postmoderny. Na rozdíl od ostatních modernistů používal humor, a to od ironie po satiru. Současně ve svých básních zpracovával tradiční emoce jako je láska a smutek. Často si hrál s velkými písmeny, ve svém vlastním jméně dokonce velká písmena zrušil. Vycházel z teorie, že každé slovo je stejně důležité.

E. E. Cummings – Nevinná písnička, překlad Jiřina Jiřina Hauková, antologie Postavit vejce po Kolumbovi, 1967
autor: Hana Ulmanová
Spustit audio