Místa zvuků: Karl-Heinz Essl – B.I.K.E. (Believe In Kinetic Energy!), Vídeň

13. červenec 2021

Generativní zvuková krajina založená na nahodilé procházce mezi čtyřmi binaurálními nahrávkami z jara 2020 pořízenými ve Vídni a okolí během koronavirové pandemie. Je součástí projektu H.E.A.D. (Hearing Entirely Artificial Dreams). Skládá se ze čtyř nahrávek: Železniční přejezd v Klosterneuburgu; Kongresspark ve Vídni v sobotu v poledne; Zvířecí hřbitov ve Vídni; Lávka v bažinách ve Stockerau. Byla algoritmicky smíchána v autorském programu napsaném pomocí Max/MSP.

Místo: Vídeň
Produkce: Kunstradio, ORF
Spustit audio