Martin C. Putna, profesor sociální a kulturní antropologie

Martin C. Putna

Jakým způsobem ovlivnilo protestantství povahu americké společnosti? Čím se liší ruské pravoslaví od ostatních směrů křesťanství? Je Kyjevská Rus historickým základem Ruska a samoděržaví základní formou jeho správy?

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

To jsou některá z témat, o nichž jsme v Telefonotéce hovořili s Martinem C. Putnou, profesorem sociální a kulturní antropologie, literárním historikem, publicistou a výraznou postavou domácí intelektuální scény.

Náš host (nar. 1968 v Písku) vystudoval klasickou filologii a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity i v zahraničí a jako pedagog působil na domácích i zahraničních vysokých školách. Vedle jednoho románu a množství publicistických článků a vystoupení má na kontě především rozsáhlou řadu odborných prací, v nichž se věnoval jednak osobnostem pozdní antiky, jednak tématům z kulturních a náboženských dějin, jednak české katolické literatuře. Jeho zájmy nicméně často překračují toto základní ohraničení. Za svou knihu Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století (2011) získal mimo jiné Cenu Toma Stopparda.

03434997.jpeg

V posledních pěti letech Martin C. Putna vydal Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010), Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Překlad a výklad Kollárovy Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie (2014). Právě tyto tři publikace a vzájemné souvislosti jejich témat přímo vybízejí k debatě.

Archiv odvysílaných pořadů.