Literární výročí - Jakub Deml

20. srpen 2003

Narozen 20. 8. 1878, zemřel 10. 2. 1961. "U mne je každá báseň vlastně dramatem. Nemá-li tohoto charakteru, nikdy nezatoužím, abych ji napsal. Popudem k napsání básně bývá u mne buď přítel nebo zvíře nebo květina nebo národ nebo krajiny, prostě všechno, co jest. Nejsilněji mě inspiruje utrpení."

Kněz, spisovatel a básník se narodil v Tasově 20. srpna 1878. Absolvoval třebíčské gymnázium a po studiích v brněnském semináři byl 27. července 1902 vysvěcen na kněze a po primici začal působit v Kučerově u Vyškova.

Jakub Deml

Publikovat začal ještě jako student třebíčského gymnázia ve školním časopise Sursum, pak v roce 1897 přispíval do ivančických Zájmů lidu. O dva roky později začal publikovat v Novém životě, Dvacátém věku a Museu.

První knihu, Slovo k Otčenáši Františka Bílka, kterou věnoval památce Františka Sušila, vydala roku 1904 revue Nový život s prologem Otokara Březiny. Další dvě knihy, Homilie (1907) a básnický debut Notantur lumina (1907), vyšly jako osmý a devátý svazek staroříšské edice Studium, kterou Deml redigoval v letech 1905 - 1911. Do této edice převedl i sešitové vydání souborného díla Františka Bílka, které začal vydávat v Babicích.

První světovou válku prožil v Jaroměřicích nad Rokytnou a u sestry v Jinošově. V roce 1917 vydal první Šlépěje, jejichž poslední 26. svazek vyšel v roce 1942. Ve dvacátých letech se Deml stal vzdělavatelem Sokola v Tasově. V té době píše knihy Sokolská čítanka a Sestrám. Zároveň je i tasovským kronikářem. Vzhledem k protikatolickým tendencím v Sokole z něj v roce 1924 vystoupil.

Blížící se světový konflikt vnímá s předstihem, stejně jako řada citlivých osobností nejen z řad umělců. Po skončení války dochází k soudnímu procesu s Jakubem Demlem. Soud probíhal za úporné snahy státního žalobce o jeho odsouzení bez ohledu na to, že vyslechnutá svědectví k tomu nenapomáhala. Nakonec byl Deml osvobozen s významnou pomocí svědectví Vítězslava Nezvala, který přijel na přelíčení.

Svoje názory vždy publikoval bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou vhod, bez ohledu na to, zda pro něj byly nebo nebyly osobně nebezpečné. Ve svých knihách nešetří nikoho, nejméně však sebe.

Jakub Deml zemřel 10. února 1961 v Tasově.

Zelný rynk je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo Brno. Internetovou podobu pořadu najdete zde.

autoři: dw , Alena Blažejovská
Spustit audio