Literární historik Michal Přibáň

27. listopad 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03260327.jpeg

Hostem Telefonotéky byl literární historik Michal Přibáň.

Pozvání Blanky Stárkové přijal brněnský literární vědec Michal Přibáň. Je vedoucím lexikografického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde nyní vede projekt internetového Slovníku české literatury po roce 1945.

Michal Přibáň se po léta zabývá literaturou a literárním životem českého a slovenského exilu, dějinami českých poválečných nakladatelství a poválečnou prózou.

Na toto téma vydal několik knih a publikoval mnoho článků, které dokreslují obraz násilně rozděleného českého literárního života s jeho autory a díly.

Po řadu let se zvláště věnuje dílu Josefa Škvoreckého: s kolektivem autorů například zpracoval bibliografii jeho díla, byl editorem dvou knih dopisů mezi Josefem Škvoreckým a Lubomírem Dorůžkou i knihy Škvoreckého korespondence s Janem Zábranou.

Právě Josefu Škvoreckému, jehož sté výročí narození jsme si nedávno připomněli, byla věnována převážná část Telefonotéky.

03029391.jpeg

V rozhovoru s Michalem Přibáněm jsme si připomněli i jiné exilové vydavatele či širší veřejnosti málo známé autory, kteří po odchodu do exilu česky psali v zahraničí. Zejména jsme se zeptali na Přibáňovu knihu Česká literární nakladatelství, kterou právě vydává nakl. Academia.

V pořadu zazněla hudba blízká zájmům Josefa Škvoreckého.

Telefonické spojení do studia je 221 553 223.Dotazy můžete psát na e-mail: reflektor@rozhlas.cz.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...