Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc jubilující

26. červen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03228092.jpeg

Evangelická akademie byla založena v roce 1990 v Kroměříži z iniciativy hymnologického poradního odboru Českobratrské církve evangelické s cílem navázat na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v našich zemích.

Výuka začala ve školním roce 1991/1992, škola tedy letos slaví 25 let své existence. Výrazným mezníkem v její historii se stalo přestěhování do krajského a zároveň univerzitního města Olomouce roku 2008.

Od této doby sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách raně barokní kanovnické rezidence na Wurmově ulici přímo v historickém centru. Škola je ekumenicky otevřenou institucí pro žáky bez rozdílu náboženského vyznání. Konzervatoř poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání s titulem DiS, v oborech Hudba a Zpěv.

V rámci umělecké činnosti Konzervatoř Evangelické akademie realizuje interní, veřejné a výměnné koncerty (formou těchto koncertů se podařilo nastartovat spolupráci s několika dalšími středními i vysokými školami uměleckého zaměření), konají se také koncerty pedagogů, abonentní řady apod. Důležitou motivační složkou pro studenty i pedagogy jsou koncertní zájezdy do zahraničí (například Itálie, Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko).

Mimo to studenti každoročně nastudují hudebně-dramatický projekt, z poslední doby zmiňme úspěšnou inscenaci Naša Pastorkyňa (s níž se škola prezentovala i v divadle Husa na provázku). Ze spolupráce s brněnským skladatelem Milošem Štědroněm vzešla inscenace s názvem Kytice, inspirovaná baladami Karla Jaromíra Erbena. V neposlední řadě to bylo hudebně-dramatické pásmo Studánky Bohuslava Martinů a komponovaný pořad Cantica Commeniana, který vznikl u příležitosti oslav 400 let od vydání Bible Kralické a byl předveden na půdě Senátu ČR. Pedagogové a studenti se svým vystoupením také podílí na Setkáních křesťanů zemí střední a východní Evropy.

Nedílnou součástí fungování školy a jejích uměleckých aktivit je, kromě komorních seskupení, orchestr a sbor. Díky jejich existenci mohlo být zrealizováno množství velkých vokálně-instrumentálních projektů, za všechny veďme v poslední době nastudovanou Mozartovu Korunovační mši či Requiem.

Pro umělecké školy představuje důležitý faktor otevřenost směrem k veřejnosti a spolupráce s dalšími regionálními i nadregionálními institucemi. Proto konzervatoř pojí např. úzké vazby s Univerzitou Palackého v Olomouci. V rámci společného projektu KEA realizuje koncerty, semináře a workshopy zaměřené na barokní a klasicistní hudbu.

Zásadní spolupráce také probíhá mezi konzervatoří a Základními uměleckými školami regionu. Proběhnuvší ZUŠparáda nebo Festival ZUŠ Olomouckého kraje je tím skvělým příkladem. Připravuje se také projekt společného koncertu s Moravskou filharmonií Olomouc, který proběhne 30. listopadu 2017. V pořadu zazněly premiérové nahrávky studentů Konzervatoře.

autor: Michal Bureš
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?