Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc jubilující

26. červen 2017

Evangelická akademie byla založena v roce 1990 v Kroměříži z iniciativy hymnologického poradního odboru Českobratrské církve evangelické s cílem navázat na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v našich zemích.

Výuka začala ve školním roce 1991/1992, škola tedy letos slaví 25 let své existence. Výrazným mezníkem v její historii se stalo přestěhování do krajského a zároveň univerzitního města Olomouce roku 2008.

Od této doby sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách raně barokní kanovnické rezidence na Wurmově ulici přímo v historickém centru. Škola je ekumenicky otevřenou institucí pro žáky bez rozdílu náboženského vyznání. Konzervatoř poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání s titulem DiS, v oborech Hudba a Zpěv.

V rámci umělecké činnosti Konzervatoř Evangelické akademie realizuje interní, veřejné a výměnné koncerty (formou těchto koncertů se podařilo nastartovat spolupráci s několika dalšími středními i vysokými školami uměleckého zaměření), konají se také koncerty pedagogů, abonentní řady apod. Důležitou motivační složkou pro studenty i pedagogy jsou koncertní zájezdy do zahraničí (například Itálie, Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko).

Mimo to studenti každoročně nastudují hudebně-dramatický projekt, z poslední doby zmiňme úspěšnou inscenaci Naša Pastorkyňa (s níž se škola prezentovala i v divadle Husa na provázku). Ze spolupráce s brněnským skladatelem Milošem Štědroněm vzešla inscenace s názvem Kytice, inspirovaná baladami Karla Jaromíra Erbena. V neposlední řadě to bylo hudebně-dramatické pásmo Studánky Bohuslava Martinů a komponovaný pořad Cantica Commeniana, který vznikl u příležitosti oslav 400 let od vydání Bible Kralické a byl předveden na půdě Senátu ČR. Pedagogové a studenti se svým vystoupením také podílí na Setkáních křesťanů zemí střední a východní Evropy.

Nedílnou součástí fungování školy a jejích uměleckých aktivit je, kromě komorních seskupení, orchestr a sbor. Díky jejich existenci mohlo být zrealizováno množství velkých vokálně-instrumentálních projektů, za všechny veďme v poslední době nastudovanou Mozartovu Korunovační mši či Requiem.

Pro umělecké školy představuje důležitý faktor otevřenost směrem k veřejnosti a spolupráce s dalšími regionálními i nadregionálními institucemi. Proto konzervatoř pojí např. úzké vazby s Univerzitou Palackého v Olomouci. V rámci společného projektu KEA realizuje koncerty, semináře a workshopy zaměřené na barokní a klasicistní hudbu.

Zásadní spolupráce také probíhá mezi konzervatoří a Základními uměleckými školami regionu. Proběhnuvší ZUŠparáda nebo Festival ZUŠ Olomouckého kraje je tím skvělým příkladem. Připravuje se také projekt společného koncertu s Moravskou filharmonií Olomouc, který proběhne 30. listopadu 2017. V pořadu zazněly premiérové nahrávky studentů Konzervatoře.

autor: Michal Bureš
Spustit audio