O pořadu Kontexty

Vědomí souvislostí. Edukativní a popularizační seriál, ve kterém zasvěcení autoři pojednávají nejrůznější kulturní i společenské fenomény.

Umělecká i společenská historie bez předsudků, průbojné názory, nové pohledy i prosté zasazování do kontextu.

Pořad se vysílá na závěr odpoledního živého ArtCafé, obsahuje seriály k tematickým dominantám vltavského vysílání.