O pořadu Knižní pól

Knižní pól

Osobní čtenářský přístup k dílům a auto­rům světové i české literatury napříč žánry a časem.

Důraz je kladen na čtenářský prožitek, vnímání, způsob čtení, čtenářské odkrývání významů literárního díla. Hosté jsou dobří čtenáři nejrůznějších profesí.