Karel Altman, autor knihy Praha u piva

02808329.jpeg

Hostem Telefonotéky byl historik a etnolog Karel Altman (1960).

Karel Altman působí na brněnském pracovišti Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Ve své odborné činnosti se zabývá především vývojem společnosti v Brně a v tomto rámci zejména historií hostinců a hospod, společnostmi kmenových hostů známých jako štamgasti, zkrátka společenskou kulturou spojenou s konzumací piva.

Poté, co prozkoumal po této stránce historii Brna, zaměřil se na týž fenomén v Praze. V roce 2003 vydal v nakladatelství Host populárně naučnou publikaci Zlatá doba štamgastů pražských hospod, v níž se věnoval stolním společnostem v 19. a první polovině 20. století.

Po této úspěšné knize, dnes rozebrané, se ke své oblíbené tematice vrátil v publikaci Praha u piva, která letos vyšla v nakladatelství Vyšehrad. Jak praví nakladatelská záložka, „zvláštní důraz je kladen na objasnění role, kterou pivo hraje při sbližování a sdružování obyvatel Prahy“.

Archiv odvysílaných pořadů.