Josef Forbelský, překladatel a hispanista

2. únor 2015

Hostem Telefonotéky byl Josef Forbelský, překladatel a hispanista.

Josef Forbelský (nar. 1930), oceněný Řádem Isabely Katolické v hodnosti komtura, který uděluje španělský král, patří k předním osobnostem české hispanistiky.

Překladatel, učitel jazyka, autor knihy Španělská literatura 20. století a spoluautor Dějin španělské literatury a Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska, jakož i široce pojaté historické práce Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století, která se zabývá obdobím třicetileté války.

Jeho vysokoškolská studia probíhala v době, kdy posluchači pražské filozofické fakulty, tehdy přejmenované na filologickou, nesměli studovat jako svůj obor dva západní jazyky a kdy jakékoliv osobní poznání země, jejíž jazyk a literaturu studovali, bylo nemožné. Životní i profesní dráhu předurčovalo členství nebo nečlenství v komunistické straně.

Vrtkavému a nejistému osudu člověka, který si v těchto poměrech vždy zachovával svou názorovou integritu a lidskou slušnost, byl vydán i Josef Forbelský. Působil jako učitel španělštiny na jedenáctiletce, na Střední ekonomické škole v pražské Resslově ulici, na Institutu překladatelství a tlumočnictví, na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Až po změně politických poměrů v roce 1989 se mohl ocitnout tam, kam celou svou prací a směřováním patřil – v Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako docent španělské literatury. V průběhu doby přeložil řadu titulů v širokém záběru od španělského baroka po současné španělské a latinskoamerické spisovatele. S mnoha žijícími autory se setkal a navázal s nimi přátelské vztahy.

Na některých překladech spolupracoval s českými básníky – Ivanem Slavíkem a zejména Josefem Hiršalem, jehož některé překlady, vysílané za normalizace Československým rozhlasem, „pokrýval“ svým jménem. Podílel se také na překladu Holanovy Noci s Hamletem do španělštiny.

O tom všem – mimo jiné – vypráví ve své vzpomínkové knize Svět se mnou, svět beze mě, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Academia a z níž stanice Vltava loni vysílala četbu na pokračování v programové řadě Osudy. Tato kniha také byla cenou v posluchačské soutěži Telefonotéky.

Archiv odvysílaných pořadů.

Spustit audio