Jaroslav Mihule, muzikolog, autor publikací o Bohuslavu Martinů

8. leden 2016

Přední český muzikolog Jaroslav Mihule, který se dlouhodobě věnuje tvorbě Bohuslava Martinů, se za svého života setkal s mnoha významnými osobnostmi, mezi nimiž mj. byli Jan Patočka, Paul Sacher, Josef Sudek, Zdenka Podhajská, Vlastimil Rada a Rudolf Firkušný.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Loňský pětaosmdesátník Jaroslav Mihule byl od roku 1959 lektorem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. O třicet let později prorektorem v první kolegiu demokratické obrody univerzity, později proděkanem její Pedagogické fakulty a první velvyslancem České republiky v Nizozemsku. Nedávno vydala Městská knihovna v Poličce Mihuleho Hudební eseje a morality, v nichž naleznete zajímavé náměty k zamyšlení: o demokracii, svobodě, svědomí, naší hymně, našem charakteru, o velikosti a kráse umění Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů.

O hudební transcendenci posledně jmenovaného skladatele Jaroslav Mihule ve své nové knize píše: „Se vstupem do dvacátého století začíná pro Martinů nevyhnutelný proces zbavit se přílišného sepětí s jedinečnou domácí romantickou tradicí, jež se nyní mohla snadno stát poutem brzdícím osobitost a svobodný rozlet. Protiváha se před ním vynořila velmi záhy. Takřka instinktivní příklon k francouzské kultuře se začal u Martinů utvářet již za jeho studentských let a vázal se stejně tak k hudbě jako k literatuře, výtvarnému umění i jazyku samému. Brzy vzal na sebe podobu inspiračního zdroje prýštícího ze slovesného umění románského.“

V tomto duchu se nesl stominutový pořad, v němž jste mimo jiné slyšeli ukázky z Kuchyňské revue, Pátého dne páté luny, Českých madrigalů a Pohádky o ševci ze Špalíčku.

Čtěte také

autor: Ivan Ruml
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...