Jaroslav Mihule, muzikolog, autor publikací o Bohuslavu Martinů

8. leden 2016

Přední český muzikolog Jaroslav Mihule, který se dlouhodobě věnuje tvorbě Bohuslava Martinů, se za svého života setkal s mnoha významnými osobnostmi, mezi nimiž mj. byli Jan Patočka, Paul Sacher, Josef Sudek, Zdenka Podhajská, Vlastimil Rada a Rudolf Firkušný.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Loňský pětaosmdesátník Jaroslav Mihule byl od roku 1959 lektorem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. O třicet let později prorektorem v první kolegiu demokratické obrody univerzity, později proděkanem její Pedagogické fakulty a první velvyslancem České republiky v Nizozemsku. Nedávno vydala Městská knihovna v Poličce Mihuleho Hudební eseje a morality, v nichž naleznete zajímavé náměty k zamyšlení: o demokracii, svobodě, svědomí, naší hymně, našem charakteru, o velikosti a kráse umění Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů.

O hudební transcendenci posledně jmenovaného skladatele Jaroslav Mihule ve své nové knize píše: „Se vstupem do dvacátého století začíná pro Martinů nevyhnutelný proces zbavit se přílišného sepětí s jedinečnou domácí romantickou tradicí, jež se nyní mohla snadno stát poutem brzdícím osobitost a svobodný rozlet. Protiváha se před ním vynořila velmi záhy. Takřka instinktivní příklon k francouzské kultuře se začal u Martinů utvářet již za jeho studentských let a vázal se stejně tak k hudbě jako k literatuře, výtvarnému umění i jazyku samému. Brzy vzal na sebe podobu inspiračního zdroje prýštícího ze slovesného umění románského.“

V tomto duchu se nesl stominutový pořad, v němž jste mimo jiné slyšeli ukázky z Kuchyňské revue, Pátého dne páté luny, Českých madrigalů a Pohádky o ševci ze Špalíčku.

Čtěte také

autor: Ivan Ruml
Spustit audio