Japanoložka Helena Honcoopová

03259456.png
03259456.png

Hostem Telefonotéky byla Helena Honcoopová, japanoložka, historička japonského umění, překladatelka z japonštiny.

Dr. Helena Honcoopová vystudovala japanologii, angličtinu a dějiny umění.

Poté se věnovala památkám japonského umění ve Sbírce orientálního umění Národní galerie v Praze, kde působila v letech 1972–1983 jako odborná pracovnice a kurátorka specializovaná na japonskou grafiku a malbu, psala katalogy k samostatným i společně připraveným výstavám.

Po nedobrovolném přerušení se k odborné práci v Národní galerii vrátila roku 1994. Dr. Helena Honcoopová překládá, publikuje katalogy, věnuje se i hudební publicistice a přispívá do řady periodik.

Kniha vějířů - faksimile sbírky japonské poezie z 16. století

„Klasické japonské literární formy ve své struktuře zahrnují bohatství básní ve formě waka. Stručné pětiverší o jednatřiceti slabikách neslo japonské písemnictví starověku a středověku od 8. do 17. století a je živé dodnes. Jedním z literárních žánrů, který se na samém konci středověku objevil, byly Knihy vějířů (ógi no sóshi), ve kterých vycházel základní repertoár japonské poezie doprovázený ilustracemi ve tvaru vějířů...

02949175.jpeg

Vzácný rukopisný originál Knihy vějířů od neznámého autora o čtyřiceti stranách s kaligrafiemi 120 básní ilustrovanými ve 120 vějířích je uložen v Národní galerii v Praze.

Překlad básní z japonského rukopisného originálu vznikl z mezinárodní badatelské spolupráce tří specialistů na japonskou literaturu a výtvarné umění: Prof. Joshua S. Mostow z University of British Columbia ve Vancouveru pořídil anglický překlad a studii o vztahu díla k divadlu nó a poezii řetězených básní renga.

Dr. Makoto Yasuhara z Rikkyó University z Tokia provedla zevrubnou archivní rešerši zdrojů jednotlivých básní a přispěla statí o charakteristických rysech Knih vějířů. Editační práce a grafického návrhu ilustračního doprovodu se ujala Dr. Helena Honcoopová z Národní galerie v Praze, která je také autorkou českého překladu japonské poezie i studií svých kolegů a do svazku přispěla svým pojednáním o vývoji japonské poezie i výtvarného stylu relevantního pro Knihy vějířů.“

Před vydáním jedinečné Knihy vějířů byla Dr. Helena Honcoopová hostem Evy Ociskové v páteční Telefonotéce 5.12.2014.