Jana Šilerová, emeritní biskupka Církve československé husitské

03586379.jpeg

Emeritní biskupka Církve československé husitské a farářka náboženské obce v Rychvaldě ve Slezsku Jana Šilerová si pro svou velikonoční návštěvu Telefonotéky zvolila téma Bolest a naděje.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Duchovní Jana Šilerová je rozhlasovým hostem v regionálních studiích v Olomouci a Ostravě i na Dvojce poměrně často a její zprávy o současném světě z pohledu někoho, kdo denně káže, utěšuje, vede, zamýšlí se i nastavuje kritické zrcadlo, jsou přijímány velmi pozitivně i těmi posluchači, kteří nevěří v Boha.

Pro Český rozhlas Vltava zvolila Jana Šilerová téma Bolest a naděje v paralelách utrpení a světla, osamocení i blízkosti, vykoupení a bezpečí. Co čteme mezi řádky velikonočního poselství? Jak najít sebe sama v dnešním světě? Jsme schopni oběti i odpuštění? A čím je nám vlastní svědomí? Umíme odpustit a smířit se? A jakou roli v našem životě hraje láska?

Jana Šilerová je rodačkou ze Znojma, po maturitě na znojemském gymnáziu odchází do Prahy. Kněžské svěcení získala v roce 1974 po ukončení Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze. Sloužila ve farnostech ve Vratimově, Kunčicích pod Ondřejníkem, Frenštátě pod Radhoštěm v Rychvaldě i Bohumíně, často zásahy STB překládána z místa na místo. V roce 1999 se stala olomouckou biskupkou Církve československé husitské a často se poukazuje na to, že v postkomunistické Evropě byla první ženou v biskupském úřadu, a to hned dvě sedmiletá období po sobě. V letech 2001-2007 byla rovněž členkou Rady České televize.

V současnosti působí Jana Šilerová v čele náboženské obce v Rychvaldě a za návrat „do terénu“ je velmi vděčna. Rychvaldský Husův sbor patří také mezi místa, kde se koná Svatováclavský hudební festival, a tak velkopáteční zamyšlení doplníme live snímky přímo z Rychvaldu, ale také skladbami ryze velikonočními. Hudební scénář obsahuje části z oratorií Mesiáš a Vzkříšení G. F. Händela, z Janových pašijí J. S. Bacha, z oratorií Stabat Mater Antonína Dvořáka a G.P. Pergolesiho. Účinkovat bude např. Adam Plachetka, Martina Janková, Hana Blažíková, Eva Dřízgová- Jirušová, Collegium 1704 s Václavem Luksem, Haasovo kvarteto nebo Festivalový orchestr Svatováclavského hudebního festivalu či soubor L´arpeggiata.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.