Jan Rychlík, historik

30. prosinec 2015
Jan Rychlík, historik

Historik Jan Rychlík je odborníkem na moderní dějiny slovanských národů.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval dějepis - národopis, další vzdělání absolvoval na Univerzitě sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Pracoval v Ústavu pro folklór Bulharské akademie věd, v Záhorském muzeu ve slovenské Skalici a v Zemědělském muzeu ÚVTIZ v Praze.

Poté se stal vědeckým pracovníkem Ústavu T. G. Masaryka a později Masarykova ústavu Akademie věd České republiky, kde působí dodnes. Přednáší na vysokých školách a je spolupředsedou Česko-slovenské komise historiků a členem několika redakčních či vědeckých rad. Specializuje se na moderní české a slovenské dějiny a na problematiku vývoje balkánských národů.

Mezi akcentovaná témata jeho prací náleží formování národů, česko-slovenské potýkání ve společném státě, otázka pozemkových reforem a některé problémy etnografie. Jako syn hudebního skladatele Jana Rychlíka si vybral do pořadu především - ale nejen - hudbu svého otce.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.