Jan Rychlík, historik

30. prosinec 2015
03540191.jpeg

Historik Jan Rychlík je odborníkem na moderní dějiny slovanských národů.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval dějepis - národopis, další vzdělání absolvoval na Univerzitě sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Pracoval v Ústavu pro folklór Bulharské akademie věd, v Záhorském muzeu ve slovenské Skalici a v Zemědělském muzeu ÚVTIZ v Praze.

Poté se stal vědeckým pracovníkem Ústavu T. G. Masaryka a později Masarykova ústavu Akademie věd České republiky, kde působí dodnes. Přednáší na vysokých školách a je spolupředsedou Česko-slovenské komise historiků a členem několika redakčních či vědeckých rad. Specializuje se na moderní české a slovenské dějiny a na problematiku vývoje balkánských národů.

Mezi akcentovaná témata jeho prací náleží formování národů, česko-slovenské potýkání ve společném státě, otázka pozemkových reforem a některé problémy etnografie. Jako syn hudebního skladatele Jana Rychlíka si vybral do pořadu především - ale nejen - hudbu svého otce.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.