Jak se vyrovnat s totalitní minulostí

00353600.gif

Konferenci na toto téma uspořádalo ve dnech 18. - 19. ledna České centrum v Berlíně ve spolupráci s Nadací pro výzkum a dokumentaci diktatury SED ve východním Německu. O průběhu jednání nás v rozhovoru s Petrem Šrámkem podrobně informovala ředitelka Českého centra Berlín Blanka Mouralová.