Ivan Kurz

hudební skladatel (nar. 1947)

Ivan Kurz je uznávaným a všestranným skladatelem a pedagogem. V letech 1964–1966 studoval nejprve soukromě hudební teorii u Karla Risingera, v roce 1966 byl přijat k Emilu Hlobilovi do třídy kompozice na hudební fakultě AMU. Tato studia dokončil v roce 1971 a v letech 1973–1976 pokračoval aspiranturou u Václava Dobiáše.

V letech 1972–1975 působil také jako externí dramaturg hudební redakce České televize. Od roku 1976 vyučoval jako odborný asistent na katedře teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze. Na této škole dosáhl později dalších významných postů. V roce 1990 byl jmenován docentem na katedře skladby, kde začal pedagogicky působit. V roce 2000 zde získal titul profesora, do roku 2004 je na této katedře vedoucím.

Ve své tvorbě se nechává výrazně inspirovat literárními a výtvarnými předlohami. Komponuje orchestrální, komorní, vokální, hudebně dramatickou i elektroakustickou hudbu. Jeho kompozice se vyznačují snahou o silné duchovní sdělení. Mimo jiné je autorem tří rozsáhlých symfonií a čtyř oratorních partitur. Byl osloven jako jeden z pěti skladatelů s žádostí o napsání orchestrální skladby k 110. výročí České filharmonie v sezóně 2005/2006.

Jeho skladby byly několikrát oceněny na domácích skladatelských soutěžích (např. za II. symfonii získal cenu v Soutěži mladých skladatelů ČSR). Vedle koncertních skladeb se věnuje také hudbě pro film, televizi a divadlo (např. hudba k seriálům Panoptikum města pražského nebo Četnické humoresky).

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Adamu
Četnické humoresky, orchestrální suita
Duše živá
Krajiny andělské pro baryton a velký orchestr
Očekávání
Pírka ptáka Ohniváka
Poslední večeře (skladba pro housle a dvanáct smyčcových nástrojů)
Slyším zpívat anděly
Svazeček javoru pro fagot a klavír
Trio giocoso pro housle, klarinet a klavír
Vánoční zpěvy a koledy

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz

Sledujte nás