Ivan Kafka: Nejsem pro snadnost

1. březen 2018

Jedinečná instalace Ivana Kafky Odnikud nikam je součástí výstavy Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy. Až do dubna je k vidění ve výstavním sále Městské knihovny v Praze.  

Ivan Kafka se vyjadřuje především instalacemi vytvořenými pro konkrétní místa, tedy site-specific díly, uměním v krajině – land artem a galerijními instalacemi. Vytvořil si styl, v němž se prolínají obecné a přírodní jevy s tajemstvím, nenásilným vtipem, dobrodružstvím nesnadného vzniku a pomíjivosti díla. Pro aspoň letmé propojení rozhlasového posluchače s tvorbou Ivana Kafky si vypůjčme pár slov z textu Moravské galerie: „Z věcí, které kdy měly v jeho instalacích zásadní význam, lze namátkou vzpomenout spadané listí, sníh i led, písek, kámen či jiné přírodniny, špejle, větrné rukávce, šípy, dělové koule, nárazníky železničních vagónů nebo různě pestré větrníky…“

Šípy Ivana Kafky v Galerii hlavního města Prahy

Na počátku své dráhy se účastnil řady neoficiálních akcí a publikací na úrovni samizdatu. Pak se jeho práce, někdy realizačně dost náročná, stala součástí veřejných výstav u nás a zhusta i v zahraničí (Rakousko, Německo, Nizozemí, Polsko, Lichtenštejnsko…). Reprezentoval naši vlast na bienále v Benátkách v roce 1997.

Šípy Ivana Kafky v Galerii hlavního města Prahy

V rozhovoru Ivan Kafka vypravuje o dílech z různých období své tvorby, o práci s přírodními i umělými materiály a také o důvodech a postojích, ze kterých jeho dílo vyrůstá. K rozhovoru si nechal zahrát Vodňanského & Skoumala, Evu Olmerovou a Toma Waitse.

autor: Pavel Klusák
Spustit audio