Herman Melville: První plavba. Četba na pokračování z románu amerického klasika 19. století

14. červenec 2021

Román vypráví o mladém americkém námořníkovi, který se pokouší udržet si svou romantickou nevinnost tváří v tvář tvrdým podmínkám na palubě lodi a hrůzám liverpoolských brlohů. Poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Účinkuje: Alfred Strejček
Připravila: Alena Heroutová z překladu Jarmily Rosíkové
Režie: Ivan Chrz
Natočeno: 2015

Ještě na souši sní mladík o životě na moři: „Briga! Už pouhé to slovo vzbuzovalo představu černého, mořem omšelého plavidla s vysokým pohodlným roubením a nakloněnými stěžni a ráhnovím.“ Ani jeho návrat do Ameriky na lodi plné irských vystěhovalců, s nadějí hledících vstříc Novému světu, nemůže rozptýlit pochmurné vyznění knihy. V podstatě jde o iniciační román, místy překvapivě okořeněný suchým humorem. Autor knihu připsal svému bratru Thomasovi, který se plavil jako námořník do Číny. 

Na moři se odehrává řada dalších Melvillových knih: kromě První plavby a mistrovské Bílé velryby (1851) to jsou ještě romány Taipi (1846), v němž se líčí zajetí mezi tichomořskými domorodci, Omú (1847), vyprávění o vzrušujících dobrodružstvích v jižních mořích prodchnuté úvahami o lidském údělu, a Bílá kazajka (1850), líčící plavbu americké válečné lodi.

Herman Melville (1819-1891), 1865

Americký prozaik a básník, jeden z nejvýznamnějších klasiků americké literatury Herman Melville (1819-1891) pocházel po obou rodičích z patricijských rodů, ale otcův obchodní úpadek a smrt zanechal rodinu bez prostředků.

Melvilla, který vystřídal zaměstnání bankovního úředníka, prodavače, zemědělského dělníka i učitele, vyhnala rodinná krize roku 1837 na moře jako plavčíka na lodi plující z New Yorku do Liverpoolu. Otřesné zážitky z této plavby se staly později podkladem pro knihu První plavba (Redburn, 1849).

autor: Alena Heroutová
Spustit audio