Hans-Peter Feldmann: Foto

00489407.jpeg
00489407.jpeg
Už jen do neděle 25. února je v Langhans Galerii Praha ve Vodičkově ulici 37 otevřena výstava - Hans-Peter Feldmann: Foto - která je výběrem z díla tohoto německého umělce. Ten získal svými projekty, využívajícími identický obrazový materiál rozdílného původu, významné postavení v německém a světovém umění již v 70. letech minulého století. O umělcově tvorbě už v našem pořadu Mozaika hovořil kurátor výstavy Karel Císař a mohli jste slyšet i rozhovor se samotným autorem - Hansem-Peterem Feldmannem. O Feldmannově životě a díle bude hovořit v Německu žijící český historik umění Zdeněk Felix, který se podílel na přípravě umělcovy výstavy už v roce 1976.