Glosa ke Dni vězněných spisovatelů. Debata o knize Margaret Atwoodové Alias Grace

Reflexe. Literatura!
Reflexe. Literatura!

Glosa Terezy Semotamové připomíná Den vězněných spisovatelů (15. listopadu). Petr Matoušek diskutuje s kanadistkou Klárou Kolinskou a s literárním historikem Pavlem Kořínkem o románu Margaret Atwoodové, který pod názvem Alias Grace, v překladu Petra Pálenského, vydalo nakladatelství Argo.