Fenomén Královo Pole. Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň představuje osobnosti brněnského genia loci

Fenomén Královo Pole. Vladimír Sís

Vladimír Sís byl scénárista, režisér a otec úspěšného spisovatele a ilustrátora Petra Síse.  Nejvíce se proslavil jako režisér filmového přepisu původní hry Divadla Husa na provázku Balada pro banditu.

Sís byl tehdy profilací Provázku okouzlen, považoval jej za dílnu moderního umění. Filmově zde zpracoval ještě inscenace Poslední leč a Příběhy dlouhého nosu. Vladimír Sís byl vysoce imaginativní člověk a měl velký vztah k východním kulturám. Natočil řadu dokumentárních snímků v Číně, Tibetu, Indonésii ad.

S hudebním vědcem a skladatelem Milošem Štědroněm hovořila Simona Kostrhunová.
Použitá hudba: Miloš Štědroň. Balada pro banditu.

Spustit audio