Dny evropského dědictví

13. září 2007

Ještě tento víkend (15. - 16. září) probíhají Dny evropského dědictví, v rámci kterých můžete po celé republice navštívit mnoho zajímavých kulturních památek.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou akcí, při níž se návštěvníkům každoročně otevírá co nejvíce výjimečných architektonických, a archeologických památek, muzeí, galerií, knihoven a prostorů, v nichž je uloženo rozsáhlé množství sbírkových fondů a kulturního dědictví. Kromě památek, které jsou veřejnosti běžně přístupné, jako jsou např. hrady, paláce, nebo katedrály, je v těchto dnech možné navštívit i desítky soukromých a veřejných budov, jež nebývají přístupné vůbec anebo jen příležitostně a zčásti.

V České republice se Dny evropského dědictví konají pravidelně od roku 1991, vždy v první polovině září. Od roku 2001 je součástí jejich zahájení i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR. Každoročně se vyhlašuje i národní téma, letos jsou to památky, řemesla a lidová kultura. Mnoho objektů pro tuto příležitost připravilo návštěvníkům nejrůznější doprovodné akce či speciální kulturní program.

Dačice

K vyhledávání památek a jejich otevírací doby můžete použít online katalog, interaktivní mapa památek ČR je k dispozici zde.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala o rok později ve Španělsku, francouzský ministr navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie. Od roku 1991 roste význam této akce nejen z hlediska počtu účastnících se zemí (z 11 zemí v roce 1991 na 48 zemí v roce 2003), ale i z hlediska počtu návštěvníků (v roce 2000 navštívilo více než 19 mil. lidí na 31 300 památek, v roce 2003 už to bylo takřka 20 mil. návštěvníků 33 224 památek a sídel).

Logo EHD

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturní, společenskou a výchovnou akcí, jež si klade za cíl ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu, zlepšování informovanosti o jiných kulturách a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření.

Dny evropského dědictví

autor: dw
Spustit audio

Více z pořadu