Cyril Höschl, psychiatr a muzikoterapeut

25. srpen 2016

Autor studie „Bedřich Smetana – choroba a tvorba“ prof MUDr. Cyril Höschl, český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog, hovořil o psychických traumatech slavné české hudební čtyřky, do níž se vedle Smetany řadí Antonín Dvořák, Leoš Janáček a Bohuslav Martinů.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Vysílání bylo oživeno telefonátem s Dvořákovým vnukem, rovněž Antonínem, který vyprávěl o zvycích a vztazích v rodině i o skladatelově pobytu v New Yorku.

V kapitole o Leoši Janáčkovi besedovali o genialitě ve zralém a pozdním věku, v případě Bohuslava Martinů se zabývali dlouholetým odloučením od vlasti a steskem po domově, což se obráží v celé jeho tvorbě. Velká část Telefonotéky byla věnována muzikoterapii, která se úspěšně využívá při zmírňování následků Alzheimerovy choroby, při afázii, amnézii a odstraňování koktavosti.

Světově uznávaný odborník Cyril Höschl se původně psychiatrii nechtěl věnovat. Uvažoval o vnitřním lékařství čifarmakologii. Jedním z důvodů, proč si ji vybral za profesní obor, byla plná obsazenost pražských lékařských míst v jiných specializacích.

Od roku 1974 až do současnosti působí s několikaletou přestávkou ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích. Od roku1990 je ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od ledna 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, a přednostou Psychiatrické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Je členem redakční rady časopisu Vesmír a šéfredaktorem časopisu Psychiatrie, časopisu pro moderní psychiatrii, členem ediční rady periodik Current Opinion in Psychiatry, Integrative Psychiatry a Poradního sboru časopisu Praktický lékař.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.

autor: Ivan Ruml
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...