Bohoslužba Starokatolické církve z rotundy Nalezení Svatého Kříže v Praze na Starém Městě