Benedictus Buns, karmelitán z Boxmeeru

14. leden 2018

Žil v ústraní kláštera a přitom se jeho věhlas dostal například až do Švédska.

Za svůj život vydal tiskem devět sbírek duchovní hudby – mše, litanie a moteta a také chrámové sonáty. Kromě hudebních povinností zastával po několik let ve své komunitě i post podpřevora.

Benedictus Buns se narodil kolem roku 1642 v Geldernu v dnešním Německu. V roce 1659 vstoupil do zdejšího karmelitánského kláštera a o rok později složil řeholní sliby a přijal kněžské svěcení a jméno Benedictus od sv. Josefa.

Později odešel do kláštera v Boxmeeru v dnešním jihovýchodním Nizozemsku. V té době bylo Nizozemí protestantské, ale území okolo boxmeerského kláštera bylo nezávislé a lidé zde žijící byli katolického vyznání. Zde sloužil od roku 1679 až do své smrti jako varhaník.

Benedictus od svatého Josefa komponoval především duchovní vokální díla, ale v jeho hudebním odkazu se nacházejí i skladby ryze instrumentální. Společně s Carolusem Hacquartem se řadí mezi nejvýznamnější holandské skladatele 17. století.

Jeho skladby jsou ovlivněné italskou hudbou, lze v ní vysledovat vztah k Bassanimu, Monteverdimu, Corellimu a dokonce i k Marc-Antoinovi Charpentierovi. Úzká vazba na dobovou italskou hudbu naznačuje, že klášter v Boxmeeru mohl mít kontakty s italskými karmelitánskými kláštery.

Benedictus Buns byl také varhaníkem a skladatelem hraběte Oswalda van der Bergh a kolaudátorem varhan. Jeho dny se naplnily 6. prosince 1716.

Spustit audio