Architekt Jan Kaplický a výtvarnice Adriena Šimotová získali 8. 11. 2007 čestné doktoráty Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

9. listopad 2007