O pořadu Reflexe: Literatura!

Debaty kritiků, autorů i čtenářů o současné české a světové literatuře.

Hlavní kulturní publicistika stanice Vltava. Moderovaný pořad s důrazem na analytický přístup, kauzy. Souvislosti české a evropské a světové kultury. Monografická vydání věnovaná důležitým kulturním událostem, fenoménům, tendencím.