O pořadu Polední zvony

Hlasy památných zvonů z kostelů Čech a Moravy. Sváteční zvuk zvonů, specifické součásti kulturního dědictví, jak je už po léta svými nahrávkami pořizovanými přímo v terénu soustavně a postupně mapuje Český rozhlas.

Zvony k neděli, případně přímo k nedělnímu poledni patří v životě měst i obcí už po staletí. Jsou jich na věžích českých kostelů tisícovky a Český rozhlas dlouhá léta zaznamenává pro svůj archiv a pro budoucnost jejich zvuk – každý zvon je jiný, každý je spojen s nějakým příběhem. Radek Rejšek, garant projektu, toto vše mapuje a v krátkém průvodním slově také přibližuje, včetně okolností, za jakých se konkrétní zvony natáčely.

Historie

Pořad se vysílá od roku 1996.

Pořad připravují

  • Radek Rejšek | foto: Alexandr Vojta
    Radek Rejšek