Zvuková paměť zkoumá hudbu od pozdního středověku do 16. století

9. duben 2018

S muzikology Lenkou Hlávkovou a Janem Ciglbauerem o „zvukové paměti“ neboli evropském projektu tohoto jména, který zkoumá cesty hudby od pozdního středověku po 16. století.

Projekt Sound Memories, zvuková paměť, je součástí celoevropské iniciativy HERA, která podporuje humanitní vědy. Tři čeští muzikologové jsou součástí mezinárodního týmu, který zkoumá téma migrace hudebních myšlenek, a to v dlouhém časovém rozmezí 13. -16. století.

Lenka Hlávková a Jan Ciglbauer z Ústavu pro hudební vědu v Reflexích přibližují pozadí tohoto projektu zkoumajícího gregoriánský chorál, ranou polyfonii či písňovou tvorbu a popisují spolupráci s kolegy z Varšavy, Utrechtu a Cambridge.

Katalánský pergamen, Canto Gregoriano

Hovořilo se mj. o prostředí pražské univerzity, která, jak upozorňuje Jan Ciglbauer, byla společenstvím duchovním, které se scházelo ke společné liturgii. Pokusili jsme se popsat proměny, jakými procházely hudební myšlenky při putování Evropou, a cesty, jakými se šířily do zemí i značně vzdálených.

Spustit audio