Zvláštní zacházení. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau

02661862.jpeg

V září 1943 přijelo z ghetta Terezín do Osvětimi ve dvou transportech pět tisíc Židů z českých zemí. Dostalo se jim na tamní poměry nezvyklého přijetí: neprocházeli selekcí (tj. nebyli vražděni v plynových komorách ihned po příjezdu), nebyly jim oholeny hlavy, rodiny se nemusely rozdělit.

Všichni příchozí se dostali do sekce BIIb, jíž se začalo říkat familienlager nebo terezínský rodinný tábor. Nepanovaly v něm lepší podmínky než v jiných sekcích, nicméně například děti směly přes den pobývat ve společném baráku, který si samy vyzdobily, kde se učily, hrály si.

V prosinci 1943 přibyl do rodinného tábora další terezínský transport, tentokrát národnostně smíšený. Členové osvětimského odboje záhy zjistili, že obyvatelé BIIb mají v osobních kartách předepsánu šestiměsíční karanténu a poté Sonderbehandlung neboli zvláštní zacházení - v nacistickém úředním jazyce smrt. Těsně před tím, než „karanténní“ lhůta členům zářijových transportů vypršela, dostali příkaz napsat do Terezína korespondenční lístky s pozdějším datem. Poté jim Němci oznámili, že budou převezeni na práce a donutili je nastoupit do náklaďáků, které však zamířily k plynovým komorám. V noci z 8. na 9. března 1944 tak bylo zavražděno 3791 čs. Židů.

Lidé z prosincového transportu v hrůze čekali, co se stane, až se i jim naplní vyměřený čas. V květnu 1944 dorazili do BIIb další vězňové z Terezína – a v červnu téhož roku proběhla v rodinném táboře selekce. Menší část Židů deportovali Němci na práci, zbývajících šest až sedm tisíc zplynovali během dvou nocí mezi 10. a 12. červencem. Dosud se přesně neví, proč nacisté rodinný tábor vytvořili, jisté však je, že v březnu a v červenci 1944 spáchali vůbec největší hromadné vraždy čs. občanů.

Dnes se tyto události (na rozdíl např. od lidické tragédie) mimo židovskou komunitu téměř nepřipomínají. V rozhlasovém dokumentu Zvláštní zacházení vzpomínají přeživší z rodinného tábora: Anna Hyndráková, Zuzana Růžičková, Toman Brod, Anita Franková, Ruth Bondyová a další. Pořad vznikl jako součást cyklu Příběhy 20. století.