Zrcadlově obrácené sloučeniny a biologie

19. leden 2015

Nejen složení, ale dokonce i sám tvar některých chemických sloučenin může mít vliv na některé dosud neobjasněné jevy v přírodě – může třeba objasnit i navigaci živočichů podle magnetického pole.

Mnoho chemických sloučenin, ať už těch, které se v přírodě vyskytují přirozeně, nebo uměle vyrobených, existuje v zrcadlově obrácených prostorových uspořádáních: ve formacích, které se od sebe liší podobně jako levá a pravá ruka. Říká se jim chirální sloučeniny.

Z chemického hlediska je potřeba obě formace od sebe odlišovat, protože, ačkoliv mají stejné chemické složení, jejich zrcadlové prostorové uspořádání jim často dává zcela jiné vlastnosti. To je důležité například při výrobě léků. Může to však objasnit i některé dosud nevysvětlené jevy v přírodě.

autor: Jana Olivová
Spustit audio