Známé a často hrané dílo Viktora Kalabise nyní doplňuje biografie s katalogem skladeb

3. říjen 2016
03716290.jpeg

Obsáhlý a komplexní pohled na život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů 2. poloviny 20. století vyšel v knize s názvem: Viktor Kalabis. Knihu vydalo Nakladatelství AMU.

Viktor Kalabis (1923 – 2006) má na svém kontě řadu orchestrálních, vokálních i komorních děl, angažoval se v propagaci díla Bohuslava Martinů a mimo jiné taky spoluzakládal rozhlasovou soutěž Concertino Praga. V těchto dnech vychází obsáhlá monografie Jaroslava Šedy s prostým názvem Viktor Kalabis. Obsahuje jak umělcův životopis, tak i obsáhlý komentovaný katalog jeho skladeb, a to i s názornými notovými ukázkami. Strojopisný rukopis knihy byl po úmrtí Jaroslava Šedy uchován v českých muzeích a knihovnách, o jeho současné vydání se zásadní měrou zasloužil skladatel Jiří Teml. Na knize spolupracovali i muzikologové Petr Zvěřina a Jaromír Havlík.

Nakladatel zdůrazňuje, že: „Páteří knihy je Komentovaný katalog skladeb Viktora Kalabise. Každá kompozice je opatřena mnoha informacemi (doba vzniku, údaje o premiéře, vydání skladby tiskem, významná provedení atd.) a často též podrobnou analýzou hudebního průběhu. Šeda pracoval s velkým množstvím materiálů, které mu poskytl sám skladatel – uvedená díla jsou doplněna o celou řadu Kalabisových názorů a dobových kritik. Původní text Jaroslava Šedy byl v rámci redakčních úprav v mnohém doplněn. Komentovaný katalog skladeb byl rozšířen o kompozice, které Viktor Kalabis napsal po roce 1990 (op. 73–92). Kniha tedy obsahuje kompletní soupis skladatelem číslovaných děl. Aktualizovány byly i dílčí údaje o starších skladbách (op. 1–72). Jedná se především o informace o vydání skladeb tiskem, na CD a o významnějších doložených provedeních po roce 1990.“ Monografie představuje výchozí studijní materiál pro reflexi díla Viktora Kalabise a lze ji nahlížet i jako cenný zdroj pro pochopení domácího hudebního vývoje ve 2. polovině 20. století.

03716291.jpeg

Životní partnerka Viktora Kalabise, světoznámá cembalistka Zuzana Růžičková, hovoří o práci Viktora Kalabise a Jaroslava Šedy na výpravné publikaci: „Oni společně poslouchali jednotlivé skladby a rozebírali je. Myslím, že je to naprosto jedinečné jednak pro osobní přístup i pro erudici Jaroslava Šedy, to opravdu vytvořili mimořádné biografické dílo.“

Každý obraz potřebuje rám, dílo Viktora Kalabise ho dostalo v biografické knizeZpůsob, kterým Jaroslav Šeda uchopil nashromážděný materiál, fakt, že kniha svým stylem může uspokojit laiky i odborníky, Zuzana Růžičková velmi chválí: „Doktor Šeda byl výborný spisovatel a to, co v knize píše, to člověka skutečně upoutá. A je to výpověď jednak o těch skladbách, ale také o době, ve které vznikaly. Co je tam velice čtivé, jsou estetické názory, zcela jasně vypovídající právě o tom, jakým způsobem vnímal celý veřejný život.“