Zlo, které si pouštíme příliš k tělu. V Divadle Komedie uvedou Zjevení pudla

Zjevení pudla
Zjevení pudla

„V čem je jádro pudla?“, táže se Goethe ve scénické básni Faust. A právě tento opus se stal inspirací pro dramatika Ondřeje Škrabala. Pro herce Martina Pechláta, který v současné době ztvárňuje Fausta v Národním divadle, napsal monodrama Zjevení pudla. Inscenace se odehrává v pánské šatně Divadla Komedie.

Hra Zjevení pudla tvoří dovětek ke Goethově slavné dramatické básni Faust, především ke známé scéně proměny pudla v Mefista. Představitel Fausta v pánské šatně analyzuje podivné události, které se na scéně odehrály během představení. Autor hry a režisér inscenace Ondřej Škrabal v textu polemizuje o schopnosti člověka rozeznat zlo.

Já jsem chtěl v této hře ohledat faustovské téma, které mi dnes v mnoha ohledech přijde aktuální. Proto jsem napsal text, který je monologem herce, který dohraje Fausta. Zajímalo mě, co takto zásadní role dokáže udělat s životem herce. Monolog tohoto herce je zacyklený ve známé scéně proměny pudla v Mefista. Tady mě zajímá fakt, že v něčem, co si člověk přivede domů, co si hýčká, o čem si myslí, že mu přinese radost, se ve skutečnosti skrývá Mefisto, tedy ďábel. Přirovnal bych to k situaci, ve které žijeme, tedy že existuje něco, co naši společnost rozkládá, ale my nejsme schopni rozeznat odkud a co to vlastně je.
Ondřej Škrabal

Zjevení pudla

Postava hry Zjevení pudla má představovat slavného a zdánlivě sebevědomého divadelního herce, který se ale ve svém osamění utápí v pochybnostech. Postava ztvárněná Martinem Pechlátem v monologu postupně odhaluje, že se pohybuje na křehké hranici mezi realitou a iluzí.

Má postava prochází fázemi od dramatického rozhořčení až po naprosté zklidnění. Z postavy herce si dělám tak trochu i legraci. Do jisté míry paroduji sám sebe nebo některé své kolegy. Snažím se do mé postavy obsáhnout zesílenou emocionalitu a afektovanost.
V šatně, ve které budeme jednotlivá představení hrát, to dobře znám, jako herec jsem tady strávil osm let. Často jsme si s kolegy říkali, že bychom nejraději hráli přímo tady v šatně, protože pro nás byla jakýmsi druhým domovem.

Martin Pechlát

Inscenace Zjevení pudla bude uváděna pod hlavičkou Studia Rote, které se profiluje jako nezávislá angažovaná umělecká platforma usilující o vytvoření zázemí pro dlouhodobou práci na propojování současného divadla a literatury. Ve Studiu Rote se tvůrci zaměřují se na současné německé, francouzské a české experimentální i nedivadelní texty. Monodrama Zjevení pudla bylo v květnu letošního roku oceněno na slovenském festivalu Nová Dráma.