Život, já, žena, muž, dítě… …Žyvot Adama Štecha je tvrdý, hravý a nekonvenční

22. říjen 2015

Gramatickou chybu použil do názvu své výstavy s jistou ironií a groteskností malíř Adam Štech. Výstavu jeho obrazů z let 2014-2015 můžete navštívit v Nové galerii v Balbínově ulici v Praze na Vinohradech do 14. listopadu.

Téměř vždy je na obrazech Adama Štecha něco nepatřičného, sebraného z jiného soudku a z jiné doby, ale přitom povědomého. Adam Štech totiž konfrontujerůzné -ismy, jejich tvarosloví a prvky. Ať už je to picassovský kubismus nebo baconovský expresionismus či kýčovitá poetika svatých obrázků.

„Nejde jenom o hru s kubistickým tvaroslovím,“ odpovídá umělec na otázku, nakolik název souvisí s uměleckým stylem. „Obrazy jsou občas postaveny na nějakém rozporu, chybě nebo napětí a to se projevilo i v názvu.“

Adam Štech se narodil v roce 1980, je absolventem pražské AVU u prof. Jiřího Sopka a doc. Vladimíra Skrepla. V anonci galerie o výstavě čteme: „Život v obrazech Adama Štecha nás překvapí, nastavuje zrcadlo realitě, je autorem rozložený a po svém kolážovitě opět složený, upoutá naši pozornost, vysměje se nám divákům, autorovi i dějinám. Výrazná barevnost, často založená na ostrých kontrastech, kubizující obrazy, schematicky budovaný prostor pomocí prostorových plánů s puncem jihlavské školy.“

Spustit audio