Živelní potvory naší imaginace

22. duben 2003

Víte, proč se na zemi již nemůžeme setkat s bájným jednorožcem? - Protože mu Noe nepřidělil ve své arše samostatnou kajutu, a tak jednorožec odmítl do jeho lodi nastoupit. Tuto historku se lze spolu s mnoha dalšími mytickými a fantaskními příběhy dočíst v Bestiáři vydaném nakladatelstvím Půdorys.

V knize se setkáme - jak ostatně naznačuje již její podtitul Bájná zvířata, živlové, monstra, obludy a nestvůry v knižní ilustraci konce středověké Evropy - i s řadou jiných tvorů, jež Noe před potopou nezachránil. Luboš Antonín, autor Bestiáře, je do jedenácti kapitol své třísetsedmdesátistránkové publikace rozčlenil podle živlů, ve kterých žijí. Ve svém výkladu postupuje od fénixe a salamandra, kteří jsou spjati s ohněm, přes bytosti země, k nimž náleží například draci, bazilišci, harpyje, upíři či faunové, k těm, jež podobně jako gryfové či pták Noh létají vzduchem, a končí u rusalek, sirén, mořských ďáblů, krakatic a dalších potvor brázdících sladké i slané vody.

Práce v oddělení zámeckých knihoven Národního muzea umožnila autorovi přístup k mnoha vzácným a unikátním tiskům. Kromě více než čtyř set grafik, jež ze starých cestopisů, přírodovědných a hermetických spisů či kronik do své knihy převzal, zprostředkovává nám i jejich neuvěřitelné informace a bohatě je proplétá citáty z krásné literatury - od Homéra přes Ovidia, francouzské romantiky až k Melvilleovi a Hemingwayovi. Filozofická a historická erudice knihovníka a muzejního pracovníka, který se u nás i v zahraničí podílel na přípravě mnoha výstav o magii, alchymii, zednářích či středověkých cestovatelích, se v jeho díle snoubí s mýtopoezií, vlastní hermetickým naukám, jejichž znalcem autor je.

Jeho Bestiář není koncipován jako jasně členěný slovník s přesnými odkazy k pramenům, ale jako do víru mnoha odboček se stáčející vyprávění, které má kromě poznávací funkce i výraznou funkci estetickou. Například při výkladu o dracích zabrousí k androgynům, vzápětí nás zasvětí do posloupnosti a smyslu jednotlivých alchymických operací a jedna z nich - "putrefactio" (rozklad) - ho přivede až k citaci Hemingwayovy povídky Sněhy pod Kilimandžárem. Tato takřka surrealistická kompozice připomínající skladbu manýristických "komor rarit" (z nichž se ostatně zrodila muzea) není samoúčelná: inspirován hlubinnou psychologií C. G. Junga pomáhá odkrývat skryté vazby motivů, symbolů a archetypů lidské imaginace.

autor: (bop)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.