Židovský rok a jeho svátky (3/11): Roš ha-šana

2. říjen 2005
Prameny a proudy

Třetí díl cyklu Židovský rok a jeho svátky je věnován židovskému novému roku Roš ha-šana. S ředitelem Židovského muzea v Praze Dr. Leo Pavlátem pořad připravila Teresie Bečková. Uslyšíte v něm také Rudolfa Pellara. V pořadu byly použity nahrávky písní, které pro Český rozhlas nazpíval izraelský rabín Jehuda Ješarim.

Podle židovského kalendáře se židovský nový rok Roš ha-šana slaví na počátku měsíce tišri. Židé si tento den připomínají stvoření světa. Roš ha-šana je tak vlastně výročím Božího stvořitelského činu, jsou to jakési "narozeniny světa".

Talmud dodává, že prvního dne posvátného měsíce tišri došlo i k dalším významným biblickým událostem. Na Nový rok Bůh vzpomněl bezdětné Sáry a dal, aby v určený čas porodila praotci Abrahámovi zaslíbeného syna Izáka. Ten pak spatřil světlo světa v novoroční den. Pro věřící židy je však Nový rok především Jom ha - din neboli den soudu. V souladu s talmudskou tradicí se tak vyjadřuje idea, že v deseti dnech od Nového roku do Dne smíření Bůh jako nejvyšší soudce rozhoduje o osudu každé lidské bytosti, zda bude zapsána do Knihy života nebo do Knihy smrti. Pokáním, vyznáním hříchu a nápravou škod, které člověk způsobil může svůj osud ovlivnit.

autoři: Teresie Bečková , Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.