Ze soudobé hudby

17. červen 2010
02122807.jpeg

Ve své pravidelné rubrice nabídla Wanda Dobrovská ohlédnutí za koncertem souboru Konvergence v Lichtenštejnském paláci z minulého týdne a pozvánku do Vídně na mezinárodní muzikologické sympozium na téma Rakousko - české hudební vztahy po roce 1918.