Ze slezského parlamentu do sídla slezského prezidenta. Projděte se s námi jednou z nejmenších korunních zemí habsburské monarchie

1. červenec 2022

Samostatnou korunní zemí bylo Rakouské Slezsko v letech 1741 až 1918, zemské uspořádaní se ale posléze udrželo i v nově vzniklém Československu až do roku 1928. A do té doby v Opavě úřadoval i slezský zemský prezident, ten poslední se jmenoval Josef Šrámek. Procházku slezskou Opavou připravil Ivan Motýl. 

Připravil: Ivan Motýl
Premiéra: 27. 6. 2022
Natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu.

„Za monarchie to byla druhá nejmenší korunní země v habsburské říši. Snad proto se tady nepoužíval termín místodržící Slezska, protože držel příliš malou zemičku. Místodržícího nahradil post zemského prezidenta,“ vysvětluje Zdeněk Kravar, vedoucí oddělení pro správu fondů a sbírek Zemského archivu v Opavě.

Sídlo slezské zemské vlády z roku 1874 (vlevo), dnes Slezská univerzita

„Pro Habsburky byla ztráta Slezska s centrem ve Vratislavi těžkou ranou, neboť to byla jedna z nejbohatších zemí monarchie,“ vypráví historik a připomíná výrok Františka Štěpána Lotrinského, manžela císařovny Marie Terezie: „Raději Turky před Vídní, raději odstoupit Nizozemí Francii, raději jakýkoliv ústupek ve prospěch Bavorska než se zříci Slezska.“

Stalo se. Po roce 1742 zůstalo Marii Terezii pouhých třináct procent z někdejšího Slezska: Těšínsko, Opavsko, Krnovsko a Jesenicko. A cesta z Opavy do Těšína náhle vedla přes nepřátelské území, neboť i takzvané Hlučínsko se stalo vítěznou kořistí pruských králů. Císařovna ustavila novou korunní zemi s názvem Rakouské Slezsko a úřady byly z Vratislavi přeneseny do Opavy, nového hlavního zemského města.

Čtěte také

Opava napřed dostala královský zeměpanský úřad, ale po správních reformách v monarchii po roce 1848 i zemskou vládu, zemský sněm a slezského zemského prezidenta. Archivář a historik Zdeněk Kravar nás provede galerií slezských prezidentů ve slezském parlamentu, který je dnes sídlem Zemského archivu, poté se vydáme do zemské sněmovny a k majestátní budově Slezské zemské vlády. Třípatrový vládní palác byl dokončen v roce 1874, ale ve vlysu má dnes jiný nápis: Slezská univerzita.

Naše putování pokračuje směrem k Bezručovu náměstí, kde stojí budova Zemského finančního ředitelství ale třeba i Zemského ředitelství pošt. Z náměstí zamíříme ke Slezské zemské nemocnici a posléze na hřbitov. Jak také jinak, věčným „slezským spánkem“ tam dřímá řada osobností korunní země Slezsko a místo svého posledního odpočinku mezi nimi našel i jeden ze slezských prezidentů Olivier Marquis de Bacquehem.

Výlety s Vltavou
Letní putování po kulturních krajinách, cesty za příběhy i uměním v pětidílných cyklech reportážního charakteru.
Vysíláme ve všední dny 8:40, v repríze pak v 16:30.

autor: Ivan Motýl
Spustit audio

Související