„Ze skla sedřu kůži až na krev ...“

02499447.jpeg

Vladimír Kopecký patří k nejvýznamnějším současným sklářským výtvarníkům. Kromě toho od raného období maluje a v poslední době se pustil i do grafiky. Jeho rozsáhlé dílo se vyvíjí ve vztahu malířské a sklářské tvorby - ve vztahu přísného geometrického řádu na straně jedné a výbušného chaosu na straně druhé.

Od roku 1990 až donedávna vedl ateliér skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vychoval desítky žáků. Jeho skleněné plastiky jsou zastoupeny v těch nejprestižnějších světových muzeích a galeriích. 26. listopadu loňského roku v pilné práci oslavil své osmdesáté narozeniny. Pořad "Ze skla sedřu kůži až na krev...", věnovaný životu a dílu profesora Vladimíra Kopeckého a uvedený slovy historičky umění Sylvy Petrové, natočil v roce 2007 redaktor Karel Oujezdský uprostřed neuvěřitelného nepořádku Kopeckého pracovny na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.