Zdeňka Psůtková: Jeden den Zdeňky H.

Jméno Zdeňky Hlávkové je dnes širší veřejnosti známo již pouze díky tomu, že figuruje v oficiálním názvu tzv. Hlávkovy nadace. Její životní příběh a hlavně její soužití se známým stavitelem a mecenášem, jehož druhou manželkou byla, zachycuje monodrama z pera spisovatelky a překladatelky Zdeňky Psůtkové. V režii Markéty Jahodové ztvárnila titulní roli Jiřina Jirásková.

Zdeňka Psůtková, známá též jako překladatelka z francouzštiny a ruštiny vyhledávala s oblibou pro svá beletristická a dramatická díla životopisné náměty. Často si přitom vybírala osoby okrajové, povětšinou ženy, které však sehrály důležitou úlohu v životě svých známějších a slavnějších manželů, druhů a milenců.

Hlavní postavou jejího monodramatu je Zdeňka Hlávková, rozená Havelková. Dobrá přítelkyně Antonína Dvořáka, velmi nadaná hudebnice se provdala za proslulého a movitého stavitele a mecenáše již ve věku, kdy byly neprovdané dívky nazývány „starými pannami“. Autorka ji ve své hře zachycuje v době, kdy už ona sama rekapituluje svůj život a vzpomíná na své soužití se slavným mužem. Za příhodami, v nichž vystupují vážení umělci, podnikatelé a lékaři, elita tehdejší české společnosti, občas probleskne i důvěrná podrobnost z letitého manželství, která pro nadanou ženu sice znamenala bezpečný životní přístav a vysoké postavení, ale zároveň i rezignaci na uměleckou kariéru a nebylo prosté ani partnerských neshod.

Po odvysílání najdete hru k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.