Zdeněk Vyhlídal: Studentská revolta. Životní příběh Jana Opletala (7/7)

03493889.jpeg

On-line do soboty 31. října 2015.

Poslouchejte na Vltavě od 19. října 2015 vždy v 18:30. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


„Jan Opletal patřil k osobnostem, jimž byla přiřčena výjimečná role v historickém období na začátku německé okupace. Jeho historický význam je srovnatelný s Janem Palachem. Po komunistickém převratu v roce 1948 navíc Opletala stihl stejný osud jako Palacha v době normalizace - mlčení. Důvodem byla analogie tehdejšího studentského pochodu na Hrad k prezidentu Benešovi v r. 1948, v čase kdy komunistická policie a LM zasáhly proti studentům stejným způsobem jako gestapo a policejní složky 28. října a 15. listopadu 1939. Opletal se tak bezděčně ocitl v nepřízni v režii komunistického režimu.

V tomto ohledu jsem získal osobní zkušenost. Když jsem v roce 1974 nabídl ČST námět na pořad o Janu Opletalovi, dostal jsem zamítavou odpověď: ´Z politických důvodů není vhodné Opletalovu osobnost připomínat,´ říká autor románu Zdeněk Vyhlídal.

Materiál pro svou (dosud nevydanou) knihu sbíral mnoho let, poprvé se blíže ke jménu Jana Opletala dostal, když jako žák septimy měl vypracovat referát k výročí 17. listopadu. Později zjistil, že ještě žijí někteří Opletalovi sourozenci a v polovině 60. let tak navštívil Janovu sestru Marii Kouřilovou a bratra Josefa. Ještě později získal kontakt na některé Janovy kolegy z fakulty.

03252625.jpeg

Cenné byly zejména vzpomínky MUDr. J. Valíka, setkal se bývalými vysokoškolskými studenty, kteří byli po 17. listopadu odvlečeni do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, měl možnost navštívit v Praze emeritního profesora pražské LF MUDr. Václava Pačese, který jako někdejší asistent na klinice profesora Jiráska Opletala operoval a jeho zdravotní stav sledoval až do samého konce.

Zásadní informace poskytla autorovi někdejší Janova snoubenka Marie Kafková. Byla jeho kolegyní ze studijního ročníku, po válce však ve studiu medicíny nepokračovala. Stala se učitelkou, vdala se a přestěhovala se do Brna. Kromě osobních svědectví pátral Zdeněk Vyhlídal také v archivu K. H. Franka a snažil se excerpovat některé okolnosti. K výsledkům svého úsilí dodává: „Možná se mi tak podařilo objasnit Opletalovo zranění, především fámu o tom, že se stal náhodnou obětí zbloudilé střely. Ze zmíněného zdroje se dali identifikovat dva případní pachatelé, studenti pražské německé techniky, fanatičtí zastánci fašismu. Právě v této škole byli před 28. říjnem vyzbrojeni studenti civilními revolvery malé ráže. Právě takovou zbraní byl Opletal zasažen a během jeho operace přišlo gestapo projektil zabavit. Z Opletalova životního příběhu zůstalo nakonec jen jeho jméno. I dějiny tak občas bývají nespravedlivé a neměří všem stejně.“

03249125.png

Účinkují: Radek Valenta a Eva Kodešová

Autor: Zdeněk Vyhlídal Připravila: Vladimíra BezdíčkováRežie: Jaroslav Kodeš

Spustit audio
autoři: Vladimíra Bezdíčková, Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby