Zdeňek Velíšek: Svět, o který mi jde

15. prosinec 2007

Televizní publicista a komentátor Zdeněk Velíšek po loňské knize "Svět týden po týdnu" vydává publikaci novou - tentokrát s názvem "Svět, o který mi jde". O rozhovor ho v této souvislosti požádal Tomáš Pilát. Jelikož je v obou knihách věnována značná pozornost i otázkám spjatým s Evropskou unií, zeptal se Zdeňka Velíška nejdříve na to, jaký význam přikládá včera a přede včírem podepsaným "evropským" dokumentům - Lisabonské smlouvě, zvané dříve Reformní, a Deklaraci lidských práv.

Spustit audio