Zdánlivě banální úkol. Architekt Jaromír Chmelík byl při rekonstrukci Bílé věže v Hradci Králové limitován nedostatečným prostorem

22. březen 2022

Úkol, před který byl architekt Jaromír Chmelík postaven, se na první pohled zdá skoro banální. Rekonstruovat v roce 1581 dokončenou zvonici a vybudovat nový vstup s pokladnou. Z detailního pohledu je ale zřejmé, že jednoduché to rozhodně neměl. Byl totiž limitován jak nedostatečným prostorem, tak místem, jehož význam vedle gotického chrámu sv. Ducha umocňuje také s věží přímo spjatá barokní kaple sv. Klimenta.    

Prohlédneme-li si parter věže postavené ze světlých kvádrů hořického pískovce, sotva nám unikne, že vnější schodiště je vyzděno z jiného materiálu. Společně s fragmentem opěrného pilíře představuje cihelné zdivo jeden ze zbytků původní kaple ze 14. století, které jako nejstarší viditelná vrstva vybízela k multiplikaci anebo rovnou k citaci. Nikoli však doslovné, ale symbolické, která by prostřednictvím materiálu evokovala jednu z nejvýznamnějších, avšak už zaniklých vrstev minulosti, které s dneškem spojuje čistě soudobé tvarosloví.

Chrám sv. Ducha a Bílá věž s kaplí sv. Klimenta

Architekt Chmelík s ním pracuje (vyjma prosklené čelní stěny, v níž se zrcadlí protější chrám sv. Ducha) především uvnitř, kde se nachází pokladna a křivolaké schodiště vedoucí přes dvě nízká, ke kontemplaci jako stvořená patra, do nitra věže. Puristicky čistému prostoru, kde stojí dvě křesla, na něž se člověk může usadit a studovat stavební detaily protějšího chrámu, dominuje pouze beton, černě natřená ocel a subtilní, do stropu integrovaná osvětlovací tělesa.

S identickými prvky a materiály se můžeme setkat i v samotné zvonici, jíž rekonstrukce zbavila necitlivých zásahů z minulosti a vrátila ji charakteristickou světle béžovou barvu. Ve věži, z níž se naskýtají úžasné výhledy – za ideálních podmínek lze spatřit i Sněžku – se nachází multimediální instalace přibližující dějiny 72 metrů vysoké kampanily, o kterou se zasloužil primas Martin Cejp z Peclinovce (1544–1599). Návštěvník se do její minulosti může ponořit díky interaktivním animacím, které jejich tvůrci rozehrávají zejména v předposledním zvonovém patře. Vrcholný zážitek pak představuje skleněný, bezmála čtyři metry vysoký model Bílé věže, díky němuž si každý může udělat obrázek o tom, jakým způsobem byla kampanila před několika stoletími postavena. 

autor: Jakub Potůček
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...