Záznam koncertu: Tomáš Brauner řídí Plzeňskou filharmonii na Smetanovských dnech

6. květen 2022

Pět let stál v jejím čele, ale i nadále, teď už coby šéfdirigent Pražských symfoniků, se k Plzeňské filharmonii stále vrací. Na finálovém večeru Smetanovských dnů 2022 s ní Tomáš Brauner provedl unikátní program.

Koncert klasika s datem 6. května 2022 nás zavedl do plzeňské Měšťanské besedy, kde Plzeňská filharmonie uvedla ve světové premiéře Koncert pro violu a orchestr z pera skladatele Jiřího Temla. Premiéra této kompozice byla kvůli pandemickým opatřením minulých dvou let několikrát odkládána a s velkým úspěchem bylo dílo nakonec provedeno v rámci festivalu Smetanovské dny 2022.

Čtěte také

Vedle Temlovy premiéry zazněly také dvě pozoruhodné skladby, vycházející z principu variací – Filharmonické variace Karla Boleslava Jiráka a Variace Enigma Edwarda Elgara – tedy rafinovaná a vtipná skladba zpracovávající téma, které se ve výsledném díle vůbec neobjeví. Skladatele Jiřího Temla jsme přivítali ve studiu a ptali se na genezi jeho violového koncertu, na inspirační zdroje, jeho zkušenosti a oblibu tohoto nástroje, zeptali jsme se, jak dalece on ve své skladbě uplatnil variační techniku, o které Antonín Dvořák říkal: Kdo umí varírovat, umí i skládat! A poslechnete-li si náš záznam, dozvíte se možná i něco o některých neblaze proslulých a na pravdě se naprosto nezakládajících vtipech o violistech, které si ovšem muzikanti s oblibou vykládají...

Spustit audio

Související