Záznam adventního koncertu pro Vánoční den Euroradia

Pořádál Český rozhlas Vltava ve spolupráci s ČVUT v neděli 7. prosince od 17:00 hodin v Betlémské kapli v Praze.

V programu zazněly pastorely Jakuba Jana Ryby, úpravy tradičních českých koled a Missa pastoralis in C boemica - pastýřská mše s ryze moravskou melodikou vycházející z valašského lidového prostředí, která je nejvýznamnějším dílem Josefa Schreiera, moravského skladatele 18. století.

Na interpretaci se podílel Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Blankou Kulínskou a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů se sólisty a uměleckým vedoucím Františkem Černým.